2310702720 Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη alphacon@tee.gr

Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 57011

Τηλέφωνο: 2310702720

Φαξ: 2310702732

E-mail: alphacon@tee.gr

Υπεύθυνος: Αθανασιάδης Ευστάθιος

Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 58863

Ιστοσελίδα: http://www.loftmakers.gr