2310702720 Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη alphacon@tee.gr

Loft Makers


 

Οι Υπηρεσίες μας:

Οι Υπηρεσίες που παρέχει με άκρα επαγγελματική συνέπεια η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ εξειδικεύονται ως ακολούθως:
 

Μελέτη & Αδειοδότηση Κατασκευών

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ αναλαμβάνει την έκδοση  οικοδομικών αδειών (νέων, μικρής κλίμακας ή 48ωρης άδειας , αναθεωρήσεις κλπ.) και την επίβλεψη κατασκευής κάθε είδους:

 • κτιρίου,
 • κατοικιών,
 • επαγγελματικών –βιομηχανικών χώρων καθώς επίσης και
 • την μελέτη κατασκευής τους, στατικής και αρχιτεκτονικής.
Κατασκευή Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ με πολυετή εμπειρία στον χώρο μεγάλων οικοδομικών έργων αναλαμβάνει σε συνεργασία με μια πλειάδα έμπειρων και ικανότατων συνεργείων την εκ βάθρων κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Το έργο κατά τη διάρκεια κατασκευής παρακολουθείται συστηματικά και αδιαλείπτως, και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ολοκληρωμένο και αποπερατωμένο με το αρτιότερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κατασκευή Βιομηχανικών - Ψυκτικών Χώρων

Η Εταιρεία μας πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων, ψυκτικών θαλάμων καθώς και άλλων ειδικών κατασκευών και στοχεύει:

α) στην αποπεράτωση του έργου μέσα στον προβλεπόμενο από τις συμβατικές υποχρεώσεις χρόνο
β) στην καλύτερη δυνατή χρήση του κεφαλαίου με γνώμονα την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονεί προκαταβολικά η Εταιρεία μας
γ) στην αξιοποίηση της πλούσιας τεχνογνωσίας της για την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων τρόπων κατασκευής με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

Μεταλλικές Κατασκευές Σιδήρου - Inox - Αλουμινίου

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ αναλαμβάνει την κατασκευή μικρών η μεγάλων μεταλλικών κατασκευών (π.χ  πέργκολες, σκίαστρα , εξώστες , κιόσκια ή μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις) ανοξείδωτες και μη, σύμμικτες ελαφρού ή βαρέως τύπου ανάλογα με το τι ζητάτε.

Φυσικά πριν τη κατασκευή θα προηγείτε δωρεάν στατική μελέτη ενώ σ’ολοκληρη τη διάρκεια της κατασκευής σας παρέχουμε τη πλήρη επίβλεψη του έργου.

Loft Makers

Το project Loft Makers σκοπεύει στην Ανακαίνιση κτιρίων με σκοπό την παρουσίαση ενός μοντέρνου αλλά και χαμηλής ενεργειακής απαίτησης, εναρμονισμένου με τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας, χώρου.

Οι βασικοί τομείς είναι :

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η Εταιρεία μας μέσω του προγράμματος LOFT MAKERS δεν περιορίζεται μόνο στην μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή κατοικιών, επαγγελματικών (βιομηχανικών, ψυκτικών) χώρων και μεταλλικών κατασκευών αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια ασχολείται με ανακαινίσεις κατοικιών.
Η εμπειρία των συνεργείων, οι ευφάνταστες έξυπνες και οικονομικές προτάσεις αναμορφώνουν ριζικά τον χώρο και οδηγούν σε άρτια αισθητικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, χωρίσματα με γυψοσανίδες, δάπεδα, ψευδοροφές κι επικαλύψεις πλακιδίων μπορούν να προβάλουν νέες όψεις της κατοικίας με υλικά της επιλογής σας.
Παράλληλα, εργασίες για εγκατάσταση υδραυλική, ηλεκτρολογική, θέρμανσης-ψύξης μπορούν να μειώσουν δραστικά τις απώλειες, να αυξήσουν την απόδοση της κατοικίας, να μειώσουν το κόστος καθιστώντας εντέλει την κατοικία απολύτως λειτουργική και οικονομική.

 

Προς τον σκοπό αυτό η Εταιρεία μας προσφέρει απολύτως δωρεάν την αυτοψία, την επίβλεψη και την οικονομοτεχνική μελέτη.

 

2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ μέσω του προγράμματος LOFT MAKERS αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα και αξιοπιστία ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων με όσο το δυνατόν πιο λιτό οικονομικό προϋπολογισμό. Η δωρεάν αυτοψία κι επιμέτρηση του χώρου οδηγεί τόσο σε μια οικονομική προσφορά που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη όσο και στην κατάθεση προτάσεων για άρτιες και λειτουργικές λύσεις. Όχι μόνο. Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και φιλικού περιβάλλοντος κι ενός συνεργατικού κλίματος με τον πελάτη.

Ο στόχος τούτος υλοποιείται με την επιλογή των κατάλληλων υλικών κατασκευής από μία έμπειρη ομάδα προσωπικού, με την αυτοψία και την επίβλεψη του μηχανικού καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακατασκευής, με την οργάνωση και τον χρονικό προγραμματισμό ώστε η αισθητική να επιστέφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τελικό αποτέλεσμα. 

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε μια τυπική ανακαίνιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Κουφώματα

 

Η Εταιρεία δύναται να σας προσφέρει τα πιο αξιόπιστα συστήματα κουφωμάτων στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Μέσα από μια σειρά επιλογών σε κουφώματα αλουμινίου, συνθετικά PVC ή και ξύλινα εξασφαλίζεται η μείωση των θερμικών απωλειών κι επιτυγχάνεται η καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Ο ευφυής σχεδιασμός, η εγγυημένη ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα των κουφωμάτων εγγυώνται αφενός την αισθητική και αφετέρου την ασφάλεια και τη μόνωση του χώρου.

Ψύξη - Θέρμανση

 

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ, καθώς στοχεύει στις πλέον οικονομικές λύσεις, στην εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών της, αναλαμβάνει κάθε είδους εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του χώρου σας.

Συγκεκριμένα:

 • Νέες εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων (πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ),
 • εγκαταστάσεις ατομικών μονάδων,
 • εγκατάσταση ή αντικατάσταση air conditioner-καλοριφέρ,
 • εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρων-λεβητών.
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

 

Η Εταιρεία με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει τον έλεγχο όλων των παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης του κτιρίου και την αντικατάσταση ή την εκ νέου κατασκευή (όπου θεωρείται απαραίτητο).

Ανάλογα με τις ανάγκες του μπάνιου ή της κουζίνας παρέχεται η δυνατότητα:
α) μετακίνησης των υπαρχουσών παροχών νερού με βάση νέες διαρρυθμίσεις του χώρου
β) εγκατάστασης νέων παροχών νερού για νέες συσκευές
γ) αντικατάστασης των παλαιών σωληνώσεων ύδρευσης με νέες
δ) αντικατάστασης ή ανακατασκευής ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα για τη μελέτη και τη πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
α) τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ή την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου
β) την αντικατάσταση του πίνακα διανομής
γ) την τοποθέτηση νέου υλικού σε ό,τι αφορά μπρίζες και διακόπτες δ) την τοποθέτηση νέων γραμμών για εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών ε) την εγκατάσταση δικτύων δομημένης καλωδίωσης στ) την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και ζ) εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης

Γυψοσανίδες

 

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ χάρη στην πολυετή εμπειρία της εγγυάται την άρτια, γρήγορη κι αισθητική αναδιαμόρφωση του χώρου με τη χρήση διαφόρων συστημάτων ξηράς δόμησης.

Ανάλογα με τις ανάγκες υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε συστήματα κατασκευών όπως:

 • κατασκευή εσωτερικών τοιχοποιιών με απλή η ανθυγρά γυψοσανίδα
 • κατασκευή εσωτερικών-εξωτερικών τοιχοποιιών με τσιμεντοσανίδα
 • κατασκευή πυράντοχων χωρισμάτων
 • κατασκευή Room in Room. Καθώς το σύστημα αυτό αποτελεί την πλέον εύκολη, γρήγορη και οικονομική λύση για την αναδιαμόρφωση ενός χώρου με τη χρήση ελαφριών μεταλλικών διατομών, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου δωματίου μέσα στο ήδη υπάρχον. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζονται νέοι ηχομονωμένοι χώροι για κάθε είδους χρήση σε προεπιλεγμένες διαστάσεις.
 • κατασκευή ανθρωποθυρίδων για επισκέψιμες οροφές
 • κατασκευή διαφόρων τύπων ψευδοροφών (διακοσμητικών, προσβάσιμων, πυράντοχων, ακουστικών)
 • κατασκευή ψευδοροφών με ορυκτές ίνες.
Ελαιοχρωματισμοί

 

Η Εταιρεία εγγυάται την αντιμετώπιση όλων των σχετικών προβλημάτων με τη δημιουργία ενός καθαρού και σταθερού υποστρώματος στην προς βαφή επιφάνεια και αναλαμβάνει τον ελαιοχρωματισμό του κτιρίου με τέτοιο τρόπο ώστε προσφέροντας μια μεγάλη δυνατότητα επιλογής χρωμάτων να προβάλει εντελώς νέες όψεις του.

Δάπεδα

 

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα για τη κατασκευή-διαμόρφωση κάθε τύπου δαπέδου στο χώρο σας. Μια γκαμα επιλογών ανάμεσα σε κεραμικά πλακίδια, φυσικά δάπεδα από laminate, πέτρα ή  μάρμαρο , βιομηχανικά pvc ή εποξειδικά η και χυτά με τσιμεντοκονία θα διαμορφώσουν το χώρο σας και θα τον προετοιμάσουν για κατάλληλη χρήση.

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.
 2310702720 | Κιν. 6976671210 | Fax: 2310702732
Email: alphacon@tee.gr