2310702720 Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη alphacon@tee.gr

Loft Makers


 

Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' οίκον:

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση (Πράσινη Ανακαίνιση) του κτιρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.


Ένταξη στο πρόγραμμα;

Επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να αναλάβουμε:

  • Την ενημέρωση σας (σύμβουλος έργου).
  • Όλα τα διαδικαστικά θέματα (αίτησης-σύνταξης και κατάθεσης του φακέλου σας).
  • Την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και τη καταγραφή των προτεινόμενων    παρεμβάσεων από  ενεργειακό επιθεωρητή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
  • Τη κατασκευή και τη προμήθεια των υλικών για τις αναβαθμίσεις μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
  • Τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις;

 

Πίνακας κατηγοριών επιδότησης:

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο εξοικονομώ:
Η εταιρία μας θα αναλάβει να ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης σας (π.χ. έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, οικονομικές προσφορές). Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

*​Ανάλογα για κάθε περίπτωση θα χρειαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο επιπλέον δικαιολογητικά.   

 


Δηλώστε συμμετοχή τώρα!


Δικαιολογητικά που θα χρειαστεί ο ενεργειακός επιθεωρητής:
Για τη διενέργεια της πρώτης και της δεύτερης Ενεργειακής Επιθεώρησης και την έκδοση ΠΕΑ θα χρειαστούν τα ακόλουθα:

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.
 2310 702720 | Κιν. 697 6671210 | Fax: 2310 702732
Email: alphacon@tee.gr