2310702720 Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη alphacon@tee.gr

 

Ανακαίνιση Γραφείων

 

 

Ανακαίνιση Καταστημάτων

 

 

Ανακαίνιση Μπάνιου - Κουζίνας

 

 

Αποκαταστάσεις Κατοικιών

 

 

Δάπεδα

 

 

Κατασκευές Γυψοσανίδων

 

 

Κατασκευή Κατοικίας

 

 

Κατασκευή Σκιάστρων

 

 

Κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων