2310702720 Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη alphacon@tee.gr

Loft Makers


 

Τα προϊόντα μας:

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ μέσω του προγράμματος LOFT MAKERS παρέχει σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές μια μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών ξηράς δόμησης που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ηχοαπορρόφηση, αισθητική κοκ.

Ύστερα από σχεδιασμό και αναλυτική προμέτρηση σας προμηθεύουμε με όλα τα υλικά που μπορεί να χρειαστείτε για την κατασκευή σας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά κατά ΕΝ και διασφάλισης ποιότητας ISO.
 Σας προμηθεύουμε τα δομικά υλικά που χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με γυψοσανίδες!Τα υλικά κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Δομικά υλικά ξηράς δόμησης

 

 • Γυψοσανίδες (Απλές, Ανθυγρές, Πυράντοχες κ.λ.π.)
 • Τσιμεντοσανίδες
 • Μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδων
 • Εξαρτήματα μεταλλικού σκελετού
 • Υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδων
 • Υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος τσιμεντοσανίδων
 • Υλικά στερέωσης

 

Υλικά θερμομόνωσης κτιρίων

 

 • Ορυκτοβάμβακας
 • Υαλοβάμβακας
 • Εξηλασμένη πολυστερίνη
 • Πετροβαμβακας

 

Υλικά κατασκευής ψευδοροφών

 

 • Πλάκες ορυκτών ινών
 • Γύψινες πλάκες
 • Σκελετός ανάρτησης

 

Προϊόντα υποστήριξης για κατασκευές με γυψοσανίδες

 

 • Κάσες αλουμινίου
 • Παράθυρα αλουμινίου
 • Περσίδες αλουμινίου

 

Έτοιμα κονιάματα - Επιχρίσματα

 

 • Επιχρίσματα
 • Ειδικά κονιάματα
 • Τσιμεντοκονίες
 • Επισκευαστικά κονιάματα
 • Παρελκόμενα
 • Τσιμέντα

 

Ηχομόνωση

 

 • Ηχομονωτικά υλικά
 • Υλικά ηχομόνωσης τοιχοποιίας & οροφής

 

Υγρομόνωση

 

 • Υγρομονωτικά υλικά (επαλειφόμενα)
 • Μεμβράνες (EPDM, ΗDPE, TPO, PVC)
 • Ασφαλτόπανα
 • Aσφαλτικά κεραμίδια

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.
 2310702720 | Κιν. 6976671210 | Fax: 2310702732
Email: alphacon@tee.gr